Vi har valgt at aflyse vores stævne i November, pga den nuværende Corona situation med de nye restriktioner. Vi undersøgte ellers om det kunne lade sig gøre at gennemføre stævnet, og var indstillet på at gøre det (med en række ekstra udfordringer), men vi skrevet sammen i bestyrelsen og blevet enige om at aflyse stævnet. 

Men vi aflyser ikke bønnen, og vi håber, at landets forbedere alligevel vil bede for nationen og søge Guds hjælp og vejledning. 

2 Krøn 7,14: “[Hvis] mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.”

ps. Hvis I savner noget inspiration til bønnen, kan I følge Peter Tinggaards 21 dages faste “Ansigt til ansigt med Jesus”. Han lægger en daglig video ud hver dag. Se mere på www.fastefordanmark.dk

pps. Vi mangler fortsat at få en del medlemmer til at nå de 300, som vi har brug for. Så stå gerne sammen med os om at nå dette mål; enten ved selv at melde dig ind eller ved at opfordre andre til at gøre det. Husk, det handler kun om 50 kr. Men det gør en stor forskel for bønnearbejdet i Danmark.