Julehilsen fra Pottemagerens Hus

Kære alle!

Med en stor tak i vore hjerter til Gud og alle jer, der i det forløbne år har stået bag PH med støtte og forbøn, går vi inden længe et nyt år i møde med stor forventning til, at Gud fortsat vil velsigne og rigeligt give os alt, hvad vi behøver.

I det forløbne år er vi blevet styrket i troen på, at PH med bønnen som det helt centrale er på vej til at blive en stærk inspirator og drivkraft, for det nye Gud gør i kirken i Danmark i disse år.

Mennesker kommer til vore stævner, hvor de bliver opmuntret og styrket i deres tro. Men også i dagligdagen leves livet på PH med fællesskab og bøn. Flere har i årets løb opholdt sig her i nogle dage, hvor de er blevet hjulpet og opmuntret til at komme videre.

Vi har også fået et nyt lederpar. Merci og Niels Nielsen (se nedenfor) har sagt ja til jobbet, hvilket er en stor glæde for os alle. Hjertelig velkommen til jer begge to!

På det sidste har vi fået mange nye medlemmer. Også hjertelig velkommen til jer! Det glæder os rigtig meget! Tak for det!

Inden 31. december skal vi have minimum 300 medlemmer for at kunne få del i tips- og lottomidlerne, ret til at give fradrag (skat) og få refusion af moms. Vi mangler pt. omkring 75. Da det er meget vigtigt for vores økonomi med disse midler, vil vi gerne opfordre jer, der ikke er medlemmer til at blive det – evt. at være behjælpelig med at få gode venner til også at tilmelde sig. Det koster 50 kr. pr. år.

Medlemsgebyr på 50 kr. kan betales på to måder:

Man kan betale via vores bank, som er: Spar Nord. Reg. 9277. Konto 458 229 6303. Her skrives medlemsgebyr.

Eller man kan indbetale via Mobile Pay på telefon 41729.

Vi vil ønske jer alle en rigtig velsignet og glædelig jul og alt god i det nye år, idet vi takker for jeres støtte, forbøn og hjælp i det forløbne år.

Kærlig hilsen fra bestyrelsen på Pottemagerens Hus

Birgitte, Lis, Peter og Knud

 

Præsentation af Merci og Niels Nielsen:

Vi, Merci og Niels, blev det nye lederpar her på Pottemagerens Hus i november i år. Vi er meget glade for at være her. Vi beholder begge vores arbejde som henholdsvis taxavognmand og social-og sundhedsassistent, da der ikke er en lønnet stilling her på stedet.

Niels har ansvaret for alt det praktiske, og Merci har ansvaret for, at hverdagen fungerer, samt for kontakt og modtagelse af gæster og mennesker, som har brug for et ophold her. Desuden er Merci i fuld gang med at blive oplært i regnskabet.

Vi har været gift i 33 år og har tre sønner på henholdsvis 29, 27 og 16 år. Merci har arbejdet på Teen Challenges rehabiliteringscenter Betesda ved Blåhøj i ca. 9 år, hvor hun de 7 af årene var daglig leder af stedets udslusningscenter Skomagergården i Ølgod. Senere har hun i 4 år været leder af et Teen Challenge gadeplansarbejde ”Kirken på gaden” i samarbejde med 5 kirker i Esbjerg. Niels har været vognmand i alle de år, vi har været gift, men er også uddannet maskinsnedker. Vi er til daglig aktive medlemmer af Livets Kilde i Esbjerg, hvor vi også leder en cellegruppe.

Vi oplever at have fået en tjeneste, som har samlet vores kompetencer på en god måde. Vi har fået et godt samarbejde med vores fantastiske medarbejdere, som har været trofaste mod stedet i flere år. Merci er blevet medlem af Faste for Danmark, som Peter Tinggaard har oprettet, og faster og beder derfor en gang om ugen for, at Gud vil åbenbare sin vilje med Pottemagerens hus, og gøre os villige til at arbejde i overensstemmelse med det, han viser os. Vi tror ikke, at Gud har ombestemt sig i forhold til de visioner, der er delt eller profetier, der har været talt over stedet. Derfor er vi meget ydmyge og søgende overfor, hvordan vi kan være med i Guds planer.

Tusind tak for støtte og forbøn.

Gud velsigne jer alle.

Merci og Niels